על מה יש זכויות יוצרים?

המונח "זכויות יוצרים" מתייחס להגנה המוענקת לבעלים של יצירה מקורית, המוגדרת כקניינו הרוחני. במקרים רבים, קיימת אי בהירות בשאלה מתי ובאילו מקרים חוק זכויות היוצרים מגן על תוכן, ועל כך אענה במאמר זה.

מה החוק אומר?

חוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007 קובע, כי כל יצירה מקורית, בין אם על גבי רשת האינטרנט או בכל מקום אחר, מוגנת באופן אוטומטי על פי החוק, כאשר זכות השימוש הבלעדי ביצירה מוענק ליוצר, ולמעט במידה והעניק זכות זו לגורם אחר.

החוק מגדיר מספר סוגים של יצירות מקוריות, אשר מוגנות בהתאם לחוק זכויות היוצרים, כאשר ההגנה על תוכן נובעת מההגדרה של "יצירה ספרותית", המוכרת כסוג של יצירה מקורית לכל דבר. משמעות הדבר היא, שכל תוכן מקורי, אשר יוצרו לא ויתר באופן מפורש על זכויות היוצרים שלו, עודנו מוגן על ידי חוק זכויות יוצרים, ומשכך אסור לשימוש.

למשל, התוכן באתר זה מוגן כולו בזכויות יוצרים ואסור להעתיקו וכך גם כל תוכן אחר באינטרנט אלא אם היוצר מאפשר העתקה או הפצה שלו בתנאים מסויימים.

האם כל העתקת תוכן מהווה הפרת זכויות יוצרים?

באופן עקרוני, כן. כל שימוש בתוכן מקורי שלא ברשות מהווה הפרת זכויות יוצרים, כאשר על פניו גם העתקה של פסקה אחת מהווה עבירה על החוק. עם זאת, חשוב לציין כי לא בכל מקרה בו בין שני תכנים קיים דמיון מסוים, משמעו כי מדובר בהעתקה המהווה הפרה של זכויות יוצרים. קיימים מקרים בהם דמיון בין שני תכנים נובע מהעובדה כי השניים מתבססים על רעיון משותף, כאשר חוק זכויות היוצרים אינו חל על רעיונות, ומשכך אין בדבר משום הפרה של זכויות יוצרים.

עם זאת, כמובן שבמידה ואחד מהתכנים מאמץ מאפיינים מסוימים מהתוכן השני אשר לא ניתן להוכיח כי אלו נובעים מהרעיון המקורי, הרי שהדבר עשוי להוות עילה לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, ובתלות בהיקף השימוש ובמהותו. בסופו של דבר, ככל שהתוכן הראשון מאמץ יותר סימנים מהותיים המתקיימים בתוכן השני, כך גדל בהתאמה הסיכוי שבית המשפט יקבע כי הוא מפר זכויות יוצרים.

האם יש תוכן אשר מראשיתו לא מוגן בזכויות יוצרים?

התשובה היא חיובית. בכל הנוגע לתוכן אשר אין גוף שמחזיק בשליטה מוחלטת עליו (כגון זכויות יוצרים), הרי שהתוכן מוגדר כ"תוכן חופשי", ומשכך מאפשר לכל אדם להשתמש בו, להפיצו, ולבצע בו שינויים מסוימים. עם זאת, ובניגוד לתפיסה הרווחת, גם השימוש בתוכן חופשי מחייב עמידה בכללים מסוימים, וזאת בהתאם לרישיון על פיו הוא שוחרר.

בימינו, קיימים רישיונות רבים המאפשרים שחרור לעולם של תוכן חופשי, כאשר מוסדות וארגונים שונים עושים בהם שימוש תכוף. דוגמא לשימוש בתוכן חופשי ניתן לראות במסגרת ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית, כאשר כל התוכן המפורסם בשרתי האתר מבוסס על רישיון GFDL, המעניק לכל אדם את הרשות להשתמש, לערוך, ולהפיץ את המידע המופיע באתר כרצונו, וזאת בתנאי שהוא מקפיד על ציון מקור התוכן, בכל שימוש שנעשה בו.

כפי שניתן לראות, ועל קצה המזלג, סוגיית זכויות היוצרים על תוכן מהווה סוגיית בסיס במסגרת דיני זכויות היוצרים, ועניין אקטואלי במיוחד בעידן המודרני, אשר זכה לכינוי "עידן הידע", במידה רבה הודות להתפשטות התכנים על גבי רשת האינטרנט, והאפשרות לבצע בהם מגוון שימושים.

עם זאת, ודווקא בשל העובדה שלא תמיד ברור מהו תוכן חופשי ומהו תוכן מוגן, חשוב לזכור, כי בכל מקרה בו לא מצוין בפירוש כי מדובר בתוכן חופשי, סביר להניח כי מדובר בתוכן אשר מוגן בהתאם לחוקי זכויות היוצרים, וכל שימוש אסור בו עלול להוות עילה לתביעה משפטית, ולתשלום פיצויים בסכומים גבוהים. בכל שאלה מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בנושא הקניין הרוחני כדוגמת עו"ד סער גרשוני – באתר gsip.co.il

מידע נוסף: הפרה תורמת בזכויות יוצרים

  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta